Om Miljösupport

Affärsidé

Miljösupport erbjuder tjänster inom i huvudsak miljöområdet men även inom arbetsmiljö och kvalitet och livsmedelshantering till företag och andra organisationer för att möjliggöra kostnadsbesparingar, konkurrensfördelar, minskad miljöpåverkan samt för att säkerställa lagefterlevnad.

Miljösupport vill med sin affärsidé öka drivkrafterna hos företag för att minska miljöbelastningen, med mål om att medverka till att överlämna ett hållbart samhälle till nästa generation.

Miljösupport väljer att samarbeta med andra aktörer på marknaden i samma eller närliggande branscher för att uppnå bästa möjliga kvalitet med bästa möjliga kunskaper till kund.


Verksamhet

Miljösupport är ett konsultföretag inom framför allt miljöområdet. Företaget ägs och drivs av Carina Bunne sedan januari 2006.

Kunderna finns företrädesvis i Linköpings närområde men förekommer även på andra orter i Östergötland. Verksamheten består av ett kontor i Tornby industriområde i Linköping.

Den huvudsakliga verksamheten i Miljösupport är att vägleda små och medelstora företag inom miljöområdet för att hitta metoder och verktyg anpassade för verksamheten. Detta för att möjliggöra kostnadsbesparingar och konkurrensfördelar samt för att verksamheten ska efterleva lagar och andra krav som företaget har att rätta sig efter. Vägledningen kan också innebära att hitta rätt aktör på marknaden för att få rätt information eller kunskap, t.ex. myndighet eller relevant miljökonsult.
Miljösupport kan även hålla utbildningar och gruppseminarier utifrån kunds önskemål.
Förutom att vägleda inom miljöområdet kan Miljösupport även vägleda inom närliggande områden som t.ex. arbetsmiljö och brandskydd.

 

Carina Bunne

Jag är Miljövetare sedan 2003 och har därmed en tvärvetenskaplig helhetssyn på hur miljöproblem uppstår, påverkar, behandlas politiskt, forskas samt har en inblick i vilka åtgärder som kan förekomma för att få kontroll över och för att minska miljöpåverkan.

Jag har fördjupade kunskaper inom vattenvård, förorenade områden, avfallsfrågor och miljöarbete i företag. November 2006 blev jag certifierad FR2000 konsult (regler för FR2000 konsulter). 

Jag har entreprenörsandan i mig och har förverkligat drömmen om att få driva en egen näringsverksamhet inom miljöområdet.

Att driva verksamhet i samarbeta med andra aktörer, i nätverk, har varit en självklarhet, då det finns en mängd fördelar med det. Exempelvis är det en omöjlig uppgift att tillgodogöra sig all den kunskap som efterfrågas på marknaden inom miljöbranschen.

Miljöområdet är ofantligt stort och många frågor hänger ihop över gränserna. Att nischa sig smalt är inte min grej som är tvärvetare med en helhetssyn, därför arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv, även om vi ofta arbetar nischat i de specifika frågorna.

 

Miljösupports medarbetare

Miljösupport har fyra anställda. Det är en vd-tjänst, en administratör, en säljledare samt en samordnare. Den här staben utgör grunden och navet för Miljösupport för att säkerställa ordning och reda samt för att uppfylla kundönskemål och andra krav som företaget har att rätta sig efter. Det är härifrån vi säkerställer att du som kund får den hjälp som behövs oavsett om vi har kompetensen internt eller externt.

Miljösupport i Nätverk

Miljösupport etablerar sin verksamhet på marknaden med ett brett och kunskapsrikt nätverk. Nätverket består av miljökonsulter med olika expertiskunskaper, aktörer från övriga näringslivet med erfarenheter av miljöarbete i företag, aktörer från universitetet, kommunen och Länsstyrelsen, det kan även ingå aktörer som har samma affärsidé som Miljösupport i andra delar av landet. Nätverket har i syfte att dela erfarenheter för att uppnå bästa möjliga kvalitet på tjänster till kund.